Praznik u rimu online dating

Rated 4.39/5 based on 619 customer reviews

Uz zvuke truba i pištaljki, i skandiranje "lopovi, lopovi", grupa demonstranata u Sarajevu i dalje protestuje, iako se veći deo njih razišao posle pregovora sa predstavnicima federalne Vlade.

Kako je agenciji Fena kazao Dino Krkbešević, koji se predstavio kao član Plenuma građana i građanki Bi H, učesnici protesta traže ostavke svih zvaničnika na svim nivoima vlasti bez odlaganja.

Policija ta vozila nije zaustavljala, objavio je Dnevni avaz.

Kasnije je ispred zgrade Vlade FBi H došlo do sličnog incidenta, kada je crveni "hamer", ovog puta sa tablicama, velikom brzinom projurio kroz grupu demonstranata i pritom udario dvojicu.

Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporuljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste!

praznik u rimu online dating-43

praznik u rimu online dating-43

praznik u rimu online dating-70

praznik u rimu online dating-55

Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije.Organizator putovanja ne moe odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u sluaju ovih nepredvienih okolnosti.* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvienih programom putovanja, ne postoji mogunost zadravanja autobusa na graninom prelazu radi regulisanja povraaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.* Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvienih objektivnih okolnosti (npr.guva na granicama, guva u saobraaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvienog za obilazak...)* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.* Duina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.U njihovim zahtevima su smena federalne Vlade, ukidanje kantona, da se parlamentarci odreknu 50 posto primanja, smenu direktora PIO FBi H, uvećanje penzija koje iznose do 1.000 konvertibilnih maraka, omogućavanje posla nezaposlenim kompletne Federalne vlade do 12.februara, formiranje komiteta za normalizaciju stanja, da Federalna i Kantonalna televizija svaki dan od do omoguće obraćanje demonstranata narodu.

Leave a Reply